Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezerwat przyrody

Rezerwat Przyrody „Koryciny” utworzony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1975 roku (Mon. Pol. Nr 11, poz. 64 z 8 kwietnia 1975 r.) i w myśl powyższego zarządzenia powierzchnia obiektu wynosiła 89,06 ha. Powierzchnia rezerwatu na podstawie późniejszych pomiarów została zaktualizowana i zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Koryciny” (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2015 r. poz. 1868) wynosi obecnie 87,72 ha.

Rezerwat Przyrody „Koryciny" położony jest w leśnictwie Wdowin Nadleśnictwa Rudka, znajdującym się na terenie gminy Grodzisk w powiecie siemiatyckim województwa podlaskiego. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu naturalnego starodrzewu dębowego, zachowanie naturalnych i zbliżonych do naturalnych ekosystemów lasu grądowego z pomnikowym drzewostanem dębowym. Rezerwat Przyrody „Koryciny" jest jedynym tego typu obiektem na Wysoczyźnie Drohickiej i ważnym ogniwem w systemie ochrony różnorodności biologicznej kraju. Rezerwat Przyrody „Koryciny" udostępniany jest do celów edukacyjnych i naukowych. Rezerwat stanowi doskonały obiekt do badań nad sukcesją i regeneracją zbiorowisk leśnych powstałych na gruntach porolnych. Cele edukacyjne realizowane są w oparciu o Ścieżkę Edukacyjną „Dębowy Las" i Ośrodek Edukacji Leśnej „Dąbek".

Szata roślinna rezerwatu oraz ornitofauna:

Na terenie rezerwatu występuje ponad 70 gatunków roślin, z których ochronie całkowitej podlegają: lilia złotogłów, podkolan biały, gnieźnik leśny a gatunki częściowo chronione to: turówka leśna, wawrzynek wilcze łyko, widłak jałowcowaty. Osobliwością florystyczną rezerwatu jest miodunka miękkowłosa. Zbiorowiskiem panującym w rezerwacie jest grąd subkontynentalny występujący w 3 podzespołach: typowy, czyśćcowy i trzcinnikowy. Zróżnicowanie siedliskowe rezerwatu: las świeży, las mieszany świeży i las wilgotny. Gatunkiem dominującym zbiorowiska jest dąb szypułkowy w warstwie górnego piętra i grab pospolity w warstwie podokapowej drzewostanu. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 37 gatunków ptaków, wśród nich wszystkie występujące w kraju muchołówki: żałobna, szara, mała, białoszyja oraz 4 gatunki dzięciołów: duży, średni, czarny i dzięciołek.