Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasoby leśne

Dominującymi typami siedliskowymi w Nadleśnictwie Rudka są: las świeży i las mieszany świeży. Średni wiek drzewostanów to 68 lata, a przeciętna zasobność przekracza 279 m3/ha.

Udział siedlisk leśnych wg. gatunków panujących

 • bory i bory mieszane (Bs, Bśw, Bw, BMśw, BMśw, BMw, BMb) – 12,72% (1812,57 ha)
 • lasy i lasy mieszane (LMśw, LMw, LMb, Lśw, Lw) – 84,07% (11973,84 ha)
 • olsy i olsy jesionowe (Ol, OlJ) – 3,19% (455,39 ha)

Udział gatunków lasotwórczych wg. gatunków panujących

 • 39,44  %  – sosna, modrzew, daglezja
 • 4,93 % –  świerk
 • 32,37 % – dąb, jesion, grab
 • 12,41 %  – brzoza
 • 9,89 % –  olsza
 • 0,96 %  – pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku wg. gatunków panujących

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 4,71 %    – I klasa
 • 9,40 %  – II klasa
 • 24,25 %  – III klasa
 • 31,92 %  – IV klasa
 • 11,16 %    – V klasa
 • 17,79 %. – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów wg. gatunków panujących

 • Sosna – 323 m3/ha
 • Modrzew – 237 m3/ha
 • Świerk – 295 m3/ha
 • Dąb – 252 m3/ha
 • Jesion – 123m3/ha
 • Grab– 213 m3/ha
 • Brzoza – 230 m3/ha
 • Olsza – 269 m3/ha
 • Topola– 418 m3/ha
 • Osika– 288 m3/ha
 • Lipa - 223 m3/ha