Zasady korzystania z lasów

Lasy państwowe są dostępne dla wszystkich i stają się coraz częstszym celem wycieczek. Piękno przyrody, spokój, cisza i czyste powietrze przyciągają turystów. Leśnicy wychodzą naprzeciw tej grupie użytkowników lasu.

Zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 r. lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są ogólnodostępne dla ludności, jednak należy pamiętać, że są obszary, które objęte są tzw. stałym zakazem wstępu. Są to lasy stanowiące: a) uprawy leśne do 4m wysokości; b) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne; c) ostoje zwierząt; d) źródliska rzek i potoków; e) obszary zagrożone erozją.

Nadleśniczy może również wprowadzić tzw. okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy: wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego; występuje duże zagrożenie pożarowe; wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna. Szczegółowe informacje o okresowych zakazach wstępu dostępne są w siedzibie Nadleśnictwa Rudka.

W lesie można wypoczywać, spacerować, zbierać owoce runa leśnego pamiętając jednak, że takie wejście do lasu i korzystanie z jego dobrodziejstw odbywa się na własną odpowiedzialność osoby korzystającej. Zawsze należy mieć świadomość o zagrożeniach występujących w lesie, mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie, powodować jego trwałą utratę, a nawet zagrażać życiu człowieka.

Las i leśnicy proszą Cię:

 • Szanuj prawo roślin i zwierząt do życia.
 • Poruszaj się pojazdami mechanicznymi tylko po drogach publicznych
  i parkuj tylko w miejscach wyznaczonych.
 • Rozpalaj ognisko tylko w wyznaczonym miejscu,
   nie bliżej niż 100 m od ściany lasu.
 • Wyrzucaj odpadki do pojemników i szanuj urządzenia,
  które służą człowiekowi.
 • Psy w lesie prowadź na smyczy.
 • Nie płosz zwierząt i nie hałasuj, posłuchaj szumu drzew
  i śpiewu ptaków.

Odwiedzając polskie lasy, zachowujmy się tak, aby umożliwić korzystanie z nich przyszłym pokoleniom. W naszym nadleśnictwie utworzono kilkanaście obiektów turystycznych i edukacyjnych. Zasady korzystania z nich określają poniższe regulaminy opracowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom. Cała infrastruktura turystyczna i edukacyjna podlega bieżącym przeglądom technicznym. Zachęcamy do korzystania z dobrodziejstw lasu i udostępnionych obiektów.

 

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO SPĘDZANIA CZASU

I DOBREGO WYPOCZYNKU

Zauważyłeś pożar alarmuj!

Zadzwoń pod nr alarmowy 998 lub 112