Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Rudka jest jednym z trzydziestu jeden nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Jest to jedno z największych Nadleśnictw w kraju.

Swoim zasięgiem obejmuje obszar 240 tys. ha. Rozciąga się na nieskażonych terenach południowej części województwa podlaskiego, pomiędzy rzekami Bug i Narew. Fragmentem nadbużańskim obejmuje również część województwa mazowieckiego.  Nadleśnictwo zarządza lasami będącymi własnością Skarbu Państwa o łącznej powierzchni ponad 15 tys. ha. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych prowadzony jest na podstawie zawartych porozumień na powierzchni 15,5 tys. ha. Starosta powiatu wysokomazowieckiego we własnym zakresie prowadzi nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na powierzchni ok. 18,89 tys. ha. Lasy w zasięgu Nadleśnictwa Rudka położone są na terenie 2 województw (podlaskiego i mazowieckiego), 5 powiatów (białostockiego, bielskiego, ostrowskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego) i 21 jednostek samorządowych.