Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mała Retencja Nizinna

„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”

- projekt zrealizowany na terenie Nadleśnictwa Rudka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-003/09-00 z dnia 09.06.2010 roku i Aneksu nr POIS.03.01.00-00-003/09-01 z dnia 05.08.2011 roku.

Wartość projektu w Nadleśnictwie wyniosła: 221 975,01 zł.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności wyniosło: 188 678,76 zł.

Termin realizacji projektu: 2010 – 2012

Zakres realizacji: utworzono 10 obiektów małej retencji (2 mnichy drewniane oraz 8 progów ziemnych) oraz uzyskano efekt ekologiczny w postaci maksymalnej możliwej do retencjonowania przez obiekty wody w ilości: 97 420 m3.

Zadanie 1. Przebudowano dwa mnichy o drewnianej konstrukcji zlokalizowane na działkach ewidencyjnych: 564 i 565 (gmina Rudka, obręb ewidencyjny Rudka) w leśnictwie Józefin. Wielkość retencji dla zadania wyniosła: 87 210 m3. Kody obiektów: 01-24-01-01 (adres leśny: 01-24-1-04-140d), 01-24-01-02 (adres leśny: 01-24-1-04-142g).

Zadanie 2. Wykonano trzy progi ziemne wzmocnione drewnianą ścianką o stałej wysokości piętrzenia 0,7 m na rowie odwadniającym na działce ewidencyjnej: 15 (gmina Poświętne, obręb ewidencyjny Pietkowo) w leśnictwie Pietkowo. Wielkość retencji dla zadania wyniosła: 4 219 m3. Kody obiektów: 01-24-02-01 (adres leśny: 01-24-1-01-15f), 01-24-02-02 (adres leśny: 01-24-1-01-15f), 01-24-02-03 (adres leśny: 01-24-1-01-15f).

Zadanie 3. Wykonano jeden próg ziemny wzmocniony drewnianą ścianką o stałej wysokości piętrzenia 0,7 m na rowie odwadniającym na działce ewidencyjnej: 218 (gmina Grodzisk, obręb ewidencyjny Koryciny) w leśnictwie Wdowin. Wielkość retencji dla zadania wyniosła: 3 001 m3. Kod obiektu: 01-24-04-01 (adres leśny: 01-24-1-06-223j).

Zadanie 4. Wykonano dwa progi ziemne wzmocnione narzutem kamiennym o stałej wysokości piętrzenia 0,4 m na rowach odwadniających na działkach ewidencyjnych: 259 i 261 (gmina Wysokie Mazowieckie, obręb ewidencyjny Mazury) w leśnictwie Mazury. Wielkość retencji dla zadania wyniosła: 1 571 m3. Kody obiektów: 01-24-05-01 (adres leśny: 01-24-2-10-17a), 01-24-05-02 (adres leśny: 01-24-2-10-22d).

Zadanie 5. Wykonano dwa progi ziemne wzmocnione narzutem kamiennym o stałej wysokości piętrzenia 0,4 m na rowach odwadniających na działkach ewidencyjnych: 210 i 217 (gmina Szepietowo, obręb ewidencyjny Wyliny Ruś) w leśnictwie Wyliny. Wielkość retencji dla zadania wyniosła: 1 419 m3. Kody obiektów: 01-24-06-01 (adres leśny: 01-24-2-13-132b), 01-24-06-02 (01-24-2-13-146c).