Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Lasy spełniają w sposób naturalny lub w wyniku działań człowieka różnorodne funkcje: ekologiczne (ochronne), produkcyjne (gospodarcze), społeczne.

Podstawową zasadą gospodarki leśnej w Polsce jest dążenie do zachowania trwałości lasów i powiększania ich zasobów. W celu zrealizowania ww. funkcji leśnicy podejmują szereg czynności oraz wykonują wiele zabiegów hodowlanych określanych wspólnym mianem zagospodarowanie lasu. Cykl produkcyjny lasu obejmuje czas od wysiewu nasion lub wysadzenia sadzonek do uzyskania przez drzewostan wieku rębności.

Nadleśnictwo dysponuje bazę nasienną (stan na 31.12.2013 r.)

  • ze zidentyfikowanego źródła (GDN): Db.s -127,21 ha; Ol- 42,39 ha; Brz -70,36 ha; So - 129,29 ha; Św - 16,18 ha
  • źrodła nasion: GB, Kl, Lp,

W ramach czynności z zagospodarowania lasu Nadleśnictwo co roku w oparciu o założenia  planu urządzenia lasu wykonuje odnowienia i zalesienia na powierzchni ok. 120 ha. Roczna produkcja sadzonek na potrzeby odnowienia lasu i zalesienia gruntów porolnych wynosi ok. 1,45 mln sztuk. Sadzonki hodowane są na szkółce leśnej w  Gospodarstwie Szkółkarskim Koryciny.Szkółka leśna znajduje się w Gospodarstwie Szkółkarskim Koryciny położonym wewnątrz malowniczego kompleksu leśnego, pomiędzy wsiami Czaje i Koryciny, w odległości ok. 600 m od drogi publicznej Brańsk - Perlejewo.

  

Szkółka powstała w 1974 roku, obecnie sadzonki są hodowane na powierzchni 8,07 ha. Głównym celem działalności gospodarstwa szkółkarskiego jest produkcja wysokiej jakości materiału odnowieniowego i zalesieniowego na potrzeby Nadleśnictwa Rudka, jak również innych odbiorców. Ponadto, w szkółce są produkowane, w szerokim asortymencie gatunkowym i odmianowym, drzewa i krzewy ozdobne z zakrytym systemem korzeniowym - w pojemnikach oraz bezpośrednio z gruntu.

Sadzonki sprzedawane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.00.

Pełna informacja na temat dostępnych gatunków i ich ceny znajduje się w naszej ofercie handlowej.

Prace pielęgnacyjne prowadzone są corocznie na powierzchni ok. 1400 ha. Celem tych cięć jest:

  • zwiększenie odporności drzewostanów na działanie czynników szkodliwych dla lasu,
  • osiągnięcie jakościowo lepszej produkcji drewna,
  • regulowanie składu gatunkowego,
  • zachowanie zdolności produkcyjnej siedlisk.