Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa

Pierwsza wzmianka historyczna o lasach Nadleśnictwa Rudka, pojawiła się już w 1203 r. w Aktach Konrada.

W XIV w. na terenach obecnego Nadleśnictwa nastąpił wzmożony rozwój osadnictwa. W tym okresie szybko  zmniejszała się powierzchnia leśna, natomiast zwiększały się areały upraw rolnych i łąk. W latach 1570-1576, według ,,Lustracji Dóbr Królewskich Województwa Podlaskiego" lasy na obecnym terenie działania Nadleśnictwa stanowiły własność królewską, lecz w XVI w. na zasadzie nadań, przeszły w ręce prywatne. W latach 1795-1807 tereny obecnego Nadleśnictwa Rudka znalazły się w zaborze Pruskim. W okresie 1807-1815 ziemie te znalazły się w Księstwie Warszawskim, a następnie Królestwie Polskim. Przez cały ten okres lasy stanowiły własność prywatną. Wyjątek stanowią lasy uroczyska Oleksin i Holonki, które stanowiły własność państwową. Okres I i II wojny światowej przyniósł lasom Nadleśnictwa Rudka ogromne straty. W 1944 r. rozpoczął się proces tworzenia obecnego Nadleśnictwa Rudka poprzez upaństwowienie lasów na podstawie Dekretu o Reformie Rolnej z dnia 6.IX.1944 r. oraz na podstawie Dekretu z dnia 12.XII.1944 r. o przejęciu niektórych lasów na rzecz Skarbu Państwa. W 1974 r. zostało powołane Nadleśnictwo Rudka w obecnych granicach.

Poznaj historię Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe