Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Rudka położone jest malowniczo między rzekami Bug i Narew. Na północy Nadleśnictwo graniczy z Narwiańskim Parkiem Narodowym, a na południu z Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym. Teren Nadleśnictwa obfituje w walory przyrodniczo-turystyczno-edukacyjne. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z Oferty Edukacyjnej Nadleśnictwa, na którą składają się m.in.:

 

Ośrodek Edukacji Leśnej „Cyraneczka" w Leśnictwie Zwierzyniec

    

Położony w sąsiedztwie Stawów Pietkowskich. Utworzony 25 czerwca 2007 roku. Na jego terenie znajduje się budynek edukacyjny wraz z „Klasą pod dębem" wykorzystywaną do zajęć na świeżym powietrzu; izba edukacyjna, w której prezentowane są m. in. gatunki ptaków występujące na stawach oraz dwa „drzewa ptasie" z różnymi typami budek lęgowych. Ośrodek powstał, aby ukazać piękno lokalnej przyrody oraz promować obszary NATURA 2000.

Nie trzeba w lesie kląć, kapelusz trzeba zdjąć jak najuroczyściej i posłuchać, co też mówią liście...                       (Jan Izydor Sztaudynger)

 Infrastruktura, która powstała podczas rozbudowy Ośrodka w 2011 roku, rozszerza ofertę edukacyjną w południowo zachodniej części województwa podlaskiego, a także dla miasta Białystok. Został również zakupiony sprzęt multimedialny, w tym kiosk i tablica interaktywna z odgłosami ptaków, która podnosi atrakcyjność obioru i dostępność przekazywanej wiedzy o naszym środowisku przyrodniczym. OEL „Cyraneczka" daje doskonałe możliwości do prowadzenia profesjonalnych zajęć edukacyjnych poprzez znakomite połączenie bezpośredniego kontaktu z często unikatowymi elementami przyrody i nowoczesnych form przekazu. Przeznaczenie: plenery malarskie i fotograficzne, warsztaty, spotkania z leśnikiem na ścieżkach edukacyjnych, zielone lekcje, prelekcje i pogadanki.

     

Izba Edukacji Leśnej „Dąbek" w Gospodarstwie Szkółkarskim Koryciny

Ośrodek wprowadzający w tajniki wiedzy przyrodniczo – leśnej, znajduje się na terenie szkółki leśnej w Gospodarstwie Szkółkarskim Koryciny. W szkółce leśnej zapoznać się można z hodowlą małych drzewek. Tu także prowadzona jest sprzedaż sadzonek drzew i krzewów leśnych oraz ozdobnych. Atrakcją turystyczną szkółki jest Izba Edukacyjna, która powstała 16 czerwca 2001 roku. W izbie można obejrzeć stałą ekspozycję pt. „Las w życiu człowieka, człowiek w życiu lasu". Wraz z rezerwatem „Koryciny" i przebiegającą przez niego ścieżką edukacyjną „Dębowy las", stanowią Ośrodek Edukacji Leśnej „Dąbek". Dodatkową atrakcją tego miejsca jest wiata turystyczna na 100 osób, która świetnie nadaję się do organizacji różnych imprez. Stwarza możliwości przyjmowania większych grup w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych na świeżym powietrzu.                                                                           

   

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny przy biurze Nadleśnictwa Rudka

Ośrodek powstał 1 czerwca 2008 roku, przy współpracy z Urzędem Gminy Rudka. Możemy tu zobaczyć sprzęt do prac leśnych i dowiedzieć się ciekawych rzeczy z cytatów zaczerpniętych z pierwszego podręcznika leśnictwa z 1778 roku autorstwa ks. Krzysztofa Kluka. Ośrodek obejmuje aranżacje: „Mini-arboretum" – ogrody: światła, cienia, barw, smaku, zapachów; działy tematyczne: Ochrona lasu, Hodowla lasu, Pożytki leśne, Turystyka.

 

 

Muzeum Leśne w Ciechanowcu

Utworzone zostało 28 stycznia 2000 roku, wspólnie z Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu. Obfituje ono w bardzo ciekawe i unikalne eksponaty gromadzone od lat m.in. przez pracowników Nadleśnictwa Rudka. W zabytkowej leśniczówce, przeniesionej do muzeum rolnictwa z głębi lasu, już przy wejściu czeka na nas niezwykła atrakcja: książka o hodowli i zażywaniu roślin z 1778 roku, autorstwa Ks.Krzysztofa Kluka, uznawana za pierwszy w Polsce podręcznik leśnictwa. Krok dalej, na miłośników antyków czeka kancelaria leśniczego z lat trzydziestych XX w. Aranżacja: „Las i jego gospodarka", „Wystawa trofeów łowieckich", „Sprzęt i maszyny leśne". Przeznaczenie: atrakcja turystyczna, zielone lekcje, prelekcje, pogadanki.

 

Park w Siemionach

Jedyny na Podlasiu, uroczy kompleks parkowo-dworkowy z grupą 56 prawie 400 – letnich dębów tworzy zbiorowy pomnik przyrody. Przeznaczenie: atrakcja turystyczna, plenery malarskie i fotograficzne, prelekcje, pogadanki.

 

Ścieżka przyrodniczo-zdrowotna i wiata turystyczna „Echo Lasu" w Leśnictwie Trzeciny

Ścieżka edukacyjna „Echo Lasu" została utworzona 18 stycznia 2005 roku w celu zaprezentowania ważnych, a zarazem pięknych elementów przyrody. Usytuowana jest w uroczysku Michałki leśnictwa Trzeciny, oddalonym o 3 km od miasta Wysokie Mazowieckie. Trasa ścieżki jest opracowana w 3 wariantach o łącznej długości 4650 m. Znajduje się na niej 15 barwnych tablic opisujących gospodarkę leśną, florę i faunę oraz 10 słupków tematycznych opisujących gatunki drzew i krzewów występujące na tym obszarze. Dodatkową atrakcję stanowi „Ścieżka zdrowotna" z przystankami do ćwiczeń o długości 2500 m.

Ścieżka edukacyjna „Dębowy las" w Leśnictwie Wdowin

Utworzona została 20 maja 2000 roku. Przebiega przez Rezerwat Przyrody „Koryciny". Tematyka: 40 przystanków poruszających zagadnienia przyrodnicze związane z gospodarką leśną. W 2014 roku planowana jest zmiana przebiegu ścieżki, ze względu na starodrzew dębowy, zagrażający prowadzeniu zajęć edukacyjnych.

Ścieżka edukacyjna w Ośrodku Informacyjno-Edukacyjnym przy biurze Nadleśnictwa Rudka

Utworzona została 1 czerwca 2008 roku, przy współpracy z Urzędem Gminy Rudka. Na ścieżce możemy zapoznać się z tematyką związaną z: ochroną lasu, hodowlą lasu, pożytkami leśnymi i turystyką.

Ścieżka edukacyjna „Las i Woda" i ścieżka łowiecka „Darz Bór" w OEL „Cyraneczka

Ścieżka łowiecka „Darz Bór" została utworzona 25 czerwca 2007 roku, natomiast ścieżka edukacyjna „Las i woda" powstała z końcem 2011 r. w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych. Na ścieżce prezentowane są podstawowe polskie gatunki łowne oraz przykłady infrastruktury łowieckiej. Ścieżka łowiecka „Darz Bór" biegnie przy samym OEL „Cyraneczka", która jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Ścieżka edukacyjna „Las i woda" , która biegnie wokół Stawów Pietkowskich, pozwala na bardzo bliski kontakt z przyrodą. Na trasie ścieżki znajdują się wieże widokowe, kładki i specjalne czatownie oraz tablice, które dostarczają ciekawych informacji m.in. o gniazdujących nieopodal ptakach.

 

Leśnicy serdecznie zapraszają !