Lista aktualności Lista aktualności

Światowy Dzień Mokradeł

2 lutego 1971 r. w Ramsar podpisano Konwencję o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, zwaną Konwencją Ramsarską.

Celem konwencji jest ochrona i zrównoważone użytkowanie mokradeł poprzez działania na szczeblu krajowym i lokalnym oraz współpracę międzynarodową, co stanowi wkład w osiągnięcie zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest w ponad 95 krajach i każdego roku poświęcony jest innej tematyce. W tym roku mija 50. rocznica podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych a tegoroczne hasło obchodów brzmi: „Mokradła i woda".  

W Polsce, jak wynika z danych Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych, mokradła występują na powierzchni ok. 4,4 mln ha, co stanowi niemal 14 proc. kraju. Z tego 4 proc. zajmują torfowiska o powierzchni większej niż 1 ha. We wszystkich torfowiskach zmagazynowanych jest 35 mld m3 wody, czyli dwukrotnie więcej niż we wszystkich polskich jeziorach.

Eskalujący kryzys wodny, spowodowany działalnością człowieka oraz zmianami klimatu, zagraża ludziom jak i przyrodzie. Osuszając mokradła, nieodwracalnie zniszczony zastaje bogaty świat fauny, fungii i flory a przede wszystkim zostają utracone zmagazynowane zasoby wodne. Mokradła odgrywają bardzo ważną rolę w walce ze zmianami klimatu: pochłaniają dwutlenek węgla, łagodzą skutki suszy, ograniczają powodzie i chronią wybrzeża. Naukowcy szacują, że od początku lat 70. XX wieku zostało utraconych 35 proc. mokradeł na świecie. Jedynie wspólne działania na rzecz ochrony tych ekosystemów pomogą nam przygotować się na skutki zmian klimatu.

Lasy Państwowe mając świadomość jak ważną rolę pełnią podmokłe tereny, są zaangażowane w programy na rzecz ochrony i ich zrównoważonego użytkowania. Działania jakie prowadzą leśnicy odtwarzając ekosystemy wodne, realizują je w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.W Nadleśnictwie Rudka w ramach ww. projektu powstało 10 obiektów małej retencji (2 mnichy drewniane oraz 8 progów ziemnych) oraz uzyskano efekt ekologiczny w postaci maksymalnej możliwej do retencjonowania przez obiekty wody w ilości: 97 420 m3.